Dokumenty kosztowe

Ostatnia aktualizacja: 4 paź 2011, 16:38

    Dokumenty zakupu kosztowe dokumentują zakup towarów lub usług od dostawców mających charakter kosztowy, zwiększają lub (w przypadku korekt) zmniejszają zobowiązania.

Główne cechy:

    - pełna kontrola zgodności parametrów transakcji (ceny, rabaty, warunki płatności itp.) z zamówieniem kosztowym,
    - przyjęcie jednej faktury zakupu do wielu dostaw, wielu faktur zakupu do jednej dostawy,
    - liczenie VAT na fakturze zakupu dwoma sposobami (opcjonalnie) z sumy netto danej stawki oraz VAT sumowany z pozycji, w celu uzyskania pełnej zgodności ze sposobem liczenia VAT przyjętym w fakturze dostawcy,
    - wielokrotne wystawianie korekt do dokumentu zakupu (korekta odwołuje się do danych na dokumencie pierwotnym i ujmuje wcześniej dokonane korekty,
    - dokonywanie korekty ilościowej i cenowej w jednym dokumencie i w jednej pozycji dokumentu.

Rodzaje dokumentów kosztowych:

    - FZK Faktura zakupu TH, faktura VAT kosztowa,
    - FZK-K Faktura zakupu TH, faktura VAT kosztowa - korekta.

    Wyszukiwanie dokumentów kosztowych na liście jest proste i szybkie na podstawie licznych kryteriów takich jak: data, numer dokumentu, nazwa kontrahenta, numer zamówienia, osoba prowadząca, numer dostawy, wartość faktury oraz wielu innych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.