Dokumenty magazynowe

Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2011, 19:52

    Podstawową funkcją dokumentów magazynowych jest zarządzanie przepływem towarów w magazynach. Wszystkie operacje dokonywane na towarach znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach magazynowych.

    C2System pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o dokumenty powstające w powiązanych modułach, są one ściśle powiązane z innymi dokumentami w systemie tzn. w przypadku dokumentów przychodowych typu PZH Dostawa TH wykorzystywane są informacje z zamówień zakupu (pozycje towarowe oczekujące na dostawę) i uzupełniane danymi dodatkowymi np. spedytor, numery seryjne, kody kreskowe itp. W przypadku dokumentów rozchodowych taką rolę pełnią zamówienia sprzedaży, skąd pobierane są pozycje towarowe do wydania. Ta funkcjoność znakomicie ułatwia zarządzanie przepływem towarów.

Główne cechy:

    - skuteczna kontrola nad prawidłowością wydań i przyjęć zgodnie z zamówieniami zakupu i sprzedaży.
    - przyjęcie jednego dokumentu dostawy do wielu zamówień zakupu i faktur zakupu, wielu dokumentów dostawy do jednego zamówienia zakupu, jednej faktury zakupu,
    - współpraca z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji danych - czytnikami kodów kreskowych,
    - wyszukiwanie w dokumentach towaru po symbolu producenta (p/n), kodzie kreskowym, numerze seryjnym - w obrębie jednego lub wszystkich magazynów, danego dostawcy, pracownika prowadzącego zakup lub magazyniera, który dokonał obrotu magazynowego,
    - generowanie dokumentu magazynowego do plików w formatach pdf, html, xls,
    - możliwość dostosowania dokumentów magazynowych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Rodzaje dokumentów magazynowych:

    - BOH Bilans otwarcia, bilans otwarcia wprowadza stany początkowe do magazynu,
    - PZH Dostawa TH, dostawa towarów handlowych od dostawcy,
    - ZWH Zwrot do dostawcy TH, zwrot towarów handlowych do dostawcy,
    - WZH Wydanie TH, wydanie towarów handlowych ze sprzedaży,
    - ZWK Zwrot ze sprzedaży, zwrot towarów handlowych ze sprzedaży,
    - PMM Przesunięcie MM, przesunięcie międzymagazynowe,
    - RWE Rozchód wewnętrzny - np. przesunięcie towarów handlowych w koszty.

    Wyszukiwanie, sortowanie dokumentów zakupu na liście jest proste i szybkie na podstawie licznych kryteriów takich jak: data, numer dokumentu, nazwa kontrahenta, numer zamówienia, osoba prowadząca transakcię, magazynier i innych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.