Dokumenty sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: 6 mar 2014, 17:18

    Dokumenty sprzedaży w C2System dokumentują sprzedaż produktów i usług, zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami prawa.

Główne cechy:

    - zdefiniowanie własnych szablonów dokumentów z użyciem elementów graficznych typu logo, zdjęcia produktów, pieczęć firmową, facsymile osoby wystawiającej,
    - wystawianie jednego dokumentu sprzedaży do wielu zamówień, dostaw lub wielu dokumentów sprzedaży do jednego zamówienia, dostawy (fakturowanie częściowe),
    - pełna kontrola zgodności parametrów transakcji (ceny, rabaty, warunki płatności itp.) z zamówieniem,
    - wielokrotne wystawianie korekt do dokumentu sprzedaży (korekta odwołuje się do danych na dokumencie pierwotnym i ujmuje wcześniej dokonane korekty,
    - możliwość wystwiania korekty ilościowej i cenowej w jednym dokumencie i w jednej pozycji dokumentu,
    - wydruk dokumentu sprzedaży z pokazaniem zawartości kompletów lub bez,
    - wysyłanie Klientowi dokumentu sprzedaży e-mailem wprost z systemu, co znacznie przyspiesza pracę,
    - generowane dokumentu do plików w formatach pdf, html, xls.

Rodzaje dokumentów sprzedaży:

    - FVS Faktura VAT, faktura VAT sprzedaży,
    - FVP Faktura VAT PAR, faktura VAT sprzedaży dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,
    - PAR Paragon,
    - FVZ Faktura VAT ZAL, faktura VAT zaliczkowa,
    - FEX Faktura EXP, faktura eksportowa (WDT),
    - FVS Faktura VAT - Korekta, korekta faktury VAT sprzedaży,
    - FVP Faktura VAT PAR - korekta, Korekta faktury VAT sprzedaży dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,
    - PAR Paragon - Korekta, korekta paragonu,
    - FVZ Faktura VAT ZAL - korekta, Korekta faktury VAT zaliczkowej,
    - FEX-K Faktura EXP - korekta, korekta faktury eksportowej (WDT).

    Wyszukiwanie dokumentów sprzedaży na liście jest proste i szybkie na podstawie licznych kryteriów takich jak: data, numer dokumentu, nazwa kontrahenta, numer zamówienia, osoba prowadząca, wartość faktury oraz wielu innych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.