Dokumenty zakupu

Ostatnia aktualizacja: 4 paź 2011, 16:41

    Dokumenty zakupu dokumentują zakup towarów lub usług od dostawców, zwiększają lub (w przypadku korekt) zmniejszają zobowiązania. Zakup pozycji magazynowanej w konkretnej cenie zakupu przyjętej w dokumencie zakupu wpływa na wartość stanów magazynowych w cenach zakupu. Jeżeli towar został przyjęty dokumentem dostawy przed datą wprowadzenia dokumentu zakupu do systemu, odbywa się to w cenie zakupu określonej w zamówieniu do dostawcy. W dacie przyjęcia do systemu dokumentu zakupu następuje aktualizacja cen zakupu i wartości magazynu według rzeczywistych cen zakupu, co umożliwia precyzyjne rozliczenie magazynu na dany dzień oraz wyliczenie wartości sprzedanego towaru w cenach zakupu (kosztu sprzedaży), nawet jeśli jego wydanie do klienta i sprzedaż nastąpiła przed przyjęciem dokumentu zakupu do systemu. Cena na dokumencie zakupu może być powiekszona o dodatkowe koszty, np. koszty transportu, cła itp.

Główne cechy:

    - pełną kontrolę zgodności parametrów transakcji (ceny, rabaty, warunki płatności itp.) z zamówieniem zakupu,
    - przyjęcie jednej faktury zakupu do wielu dostaw, wielu faktur zakupu do jednej dostawy,
    - liczenie VAT na fakturze zakupu dwoma sposobami (opcjonalnie) z sumy netto danej stawki oraz VAT sumowany z pozycji, w celu uzyskania pełnej zgodności ze sposobem liczenia VAT przyjętym w fakturze dostawcy,
    - precyzyjne rozliczanie magazynu na dany dzień w cenach zakupu oraz automatyczną korektę kosztu sprzedaży,
    - wielokrotne wystawianie korekt do dokumentu zakupu (korekta odwołuje się do danych na dokumencie pierwotnym i ujmuje wcześniej dokonane korekty,
    - dokonywanie korekty ilościowej i cenowej w jednym dokumencie i w jednej pozycji dokumentu.

Rodzaje dokumentów zakupu:

    - FZH Faktura zakupu TH, faktura VAT zakupu,
    - FZH-K Faktura zakupu TH, faktura VAT zakupu - korekta.

    Wyszukiwanie dokumentów zakupu na liście jest proste i szybkie na podstawie licznych kryteriów takich jak: data, numer dokumentu, nazwa kontrahenta, numer zamówienia, osoba prowadząca, numer dostawy, wartość faktury oraz wielu innych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.