Główne cechy funkcjonalne

Ostatnia aktualizacja: 14 wrz 2011, 23:16

    C2System to rozwiązanie dla średniej lub dużej firmy, która potrzebuje rozwiązania ERP z możliwością dostosowania do własnych potrzeb (możliwość dostosowania do potrzeb klienta: dodatkowe funkcje, raporty, zestawienia itd.).

Główne cechy:

    - umożliwia w prosty sposób zarządzanie rozproszoną strukturą przedsiębiorstwa bez względu na ilość podmiotów i ich lokalizację, położenie geograficzne,
    - wszystkie dane zgomadzone są w centralnej bazie danych co zapewnia ich aktualność i skuteczną ochronę,
    - umożliwia bezproblemową współpracę pomiędzy wszystkimi działami w firmie, zapobiega ponownemu wprowadzaniu tych samych informacji do systemu (dublowania kartotek) i zapewnia, w każdym momencie, wiarygodność i aktualność danych,
    - zapewnia szybkie, rozłożone na etapy wdrożenie, sprawne szkolenie personelu,
    - autoryzowany użytkownik potrzebuje do korzystania z systemu jedynie dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą Java (Internet Eksplorer, Firefox, Opera, Chrome itp.),
    - uprawnienia w systemie przydzielane są do funkcji, zdefiniowanej roli pracownika w przedsiębiorstwie, użytkownik jest przypisywany do funkcji i poprzez nią otrzymuje potrzebne uprawnienia na czas jej pełnienia, co znakomicie ułatwia zarządzanie dostępem i podnosi bezpieczeństwo danych,
    - identyfikacja użytkownika wprowadzającego lub modyfikującego dane (imię nazwisko, stanowisko, dokładny czas zdarzenia: data, godzina, minuta, sekunda),
    - zapewnia przechowywanie i generowanie dokumentów w różnych formatach (pliki graficzne, Word, Excel, PDF i inne),
    - jest przystosowany do obsługi obiektów multimedialnych, obrazów (fotografie produktów, logo firm, ilustracje, schematy), filmów (filmy szkoleniowe, instruktażowe, reklamowe), skanów dokumentów itp.,
    - dowolne szablony, sposoby numeracji dokumentów,
    - automatyczne przekształcanie dokumentów w systemie, raz wprowadzone dane są wykorzystywane we wszystkich dokumentach, które z nich korzystają, realizowanie przekształcania w kolejne dokumenty: Oferta -> Zamówienie sprzedaży -> Zamówienie zakupu -> Dostawa zakupu -> Faktura zakupu, Oferta -> Zamówienie sprzedaży ->Wydanie -> Faktura sprzedaży,
    - wysyłanie dokumentów e-mailem wprost z poziomu aplikacji, co znacznie oszczędza czas użytkownikom - automatycznie wysyła dokument w załączniku z predefiniowaną indywidualnie treścią e-maila,
    - możliwość śledzenia „ścieżek” konkretnego produktu na całej drodze w systemie: oferta, zamówienie zakupu, dostawa, dokument zakupu, wydanie, dokument sprzedaży, zwroty, śledzenie sprawności łańcucha logistycznego i czasu przebywania produktu w magazynie,
    - tworzenie raportów i zestawień dowolnie określanych przez użytkownika,
    - możliwość dostosowania systemu do wymagań użytkownika,

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.