Korzyści

Ostatnia aktualizacja: 4 paź 2011, 19:06

Szybki i prosty we wdrożeniu

    Architektura C2System umożliwia etapowe, stopniowe wdrażanie nie utrudniające toku bieżącej pracy w firmie. Pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz strategii jego rozwoju. C2System można łatwo dostosować do potrzeb firmy a nie odwrotnie. Z bogatej i zaawansowanej funkcjonalności systemu do wdrożenia można wybrać tylko te funkcje, które w danym momencie są potrzebne. Oznacza to, że przedsiębiorstwo dostaje rozwiązanie dopasowane na miarę, nie utrzymuje zbędnych, nadmiarowych, utrudniających pracę funkcjonalności a wdrożenie rozwiązania jest przewidywalne w czasie.

    C2System pozwala szybko rozpocząć pracę, a dzięki niezwykłej intuicyjności nie wymaga długotrwałych szkoleń dla użytkowników końcowych. Użytkownicy są w stanie rozpocząć pracę z systemem natychmiast i wkrótce nie mogą sobie wyobrazić pracy bez niego.

Łatwy w użyciu

    Użytkownik potrzebuje do korzystania z systemu jedynie dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą Java (Internet Eksplorer, Firefox, Opera, Chrome itp.). C2System Umożliwia w prosty sposób zarządzanie rozproszoną strukturą przedsiębiorstwa bez względu na ilość podmiotów i ich lokalizację. Optymalne rozwiązanie dla firm planujących rozwój działalności, otwieranie nowych oddziałów, filii, zakładów. Umożliwia wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania w nowych lokalizacjach, bez inwestowania w kosztowną infrastrukturę IT.

Zwiększający zyski

    C2System jest narzędziem pozwalającym osiągnąć trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami w przedsiębiorstwie i przyczynia się do wzrostu efektywności pracy i optymalizacji kosztów, także poprzez uwolnienie zasobów do tej pory zaangażowanych w procesy, które są w systemie zautomatyzowane. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji pozwala elastycznie podejmować decyzje biznesowe, szybko reagować na zmiany rynkowe, zwiększać przewagę konkurencyjną oraz obniżać ogólne ryzyko działalności.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.