Koszty

Ostatnia aktualizacja: 1 gru 2011, 20:43

    Moduł C2System Koszty umożliwia skuteczną kontrolę nad procesem zakupów kosztowych a przez to pozwala na obniżenie kosztów działaności przedsiębiorstwa. Dzięki powiązaniu z modułem Należności możliwa jest pełna kontrola rozrachunków z kontrahentami.

    System umożliwia odwzorowanie istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, oraz przeprowadzanie procesu akceptacji składanych zapotrzebowań (wniosków zakupowych) od poszczególnych pracowników zgodnie z zasadmi obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Umożliwia przeprowadzanie centralnej koordynacji planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów w skali całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu osoby zajmujące się zakupami mogą się skoncentrować się na optymalnym wyborze dostawców oraz monitorowaniu jakościowych kryteriów współpracy.

Główne cechy:

    - sprawne planowanie kosztów w skali całego budżetu i poszczególnych wydatków w przedsiębiorstwie,
    - pełna kontrola nad ponoszonymi kosztami,
    - skrócenie do minimum czasu obiegu faktur, ich opisu i akceptacji,
    - kartoteka/katalog pozycji kosztowych z dostępem do historycznych cen zakupu u poszczególnych dostawców,
    - sprawne wprowadzanie zapotrzebowań przez pracowników z wykorzystaniem kartotek kosztowych, wstępna wycena zapotrzebowań w oparciu o ceny historyczne,
    - automatyczne generowanie zamówień kosztowych na podstawie napływających i zaakceptowanych do realizacji zapotrzebowań,
    - umożliwia wybór dostawcy oferującego najlepsze warunki: cena, termin realizacji itp.,
    - podział zamówień kosztowych na wielu dostawców, łączenie pozycji z wielu zamówień kosztowych w zamówieniu kosztowym,
    - pełne powiązanie zamówień kosztowych z zapotrzebowaniami,
    - kontrola stopnia realizacji, terminowości, kompletności dostaw materiałów i usług kosztowych,
    - natychmiastowy wgląd w aktualny status i historię każdego dokumentu,
    - zmiany w zamówieniach - anulowanie pozycji, których dostawca nie może zrealizować i skierowanie ich do zamówienia u innego dostawcy,
    - obsługa dokumentów kosztowych: faktur kosztowych, korekt faktur,
    - automatyczne pobieranie pozycji do faktury kosztowej z zamówienia,
    - kontrola zgodności istotnych warunków zamówienia do dostawcy i faktur (ceny, rabaty, warunki dostawy, warunki płatności),
    - ewidencja odchyleń od cen z zamówienia kosztowego w fakturach,
    - zbiorcze faktury, jedna faktura kosztowa do wielu dostaw, wiele faktur do jednej dostawy,
    - jednen, sprawny i skuteczny system wprowadzania, akceptacji oraz dostępu do danych umożliwiający skuteczną kontrolę realizacji zamówień kosztowych,
    - na podstawie dokumentów zakupu kosztowych tworzony jest też rejestr zakupów VAT.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.