Magazyny

Ostatnia aktualizacja: 5 gru 2011, 17:14

    C2System umożliwia obsługę dowolnej ilości magazynów. Magazyny są definiowne z określeniem ich podstawowych cech takich jak symbol magazynu, nazwa, adres, przypisanie do oddziału firmy do której należy magazyn. W firmach wielo-oddziałowych z oddziałem może być powiązany jeden lub wiele magazynów. W obrębie każdego magazynu jest możliwe zdefiniowanie dowolnej ilości lokalizacji magazynowch (stref składowania), gdzie mogą być przechowywane towary. Pozwala to w łatwy sposób kontrolować stany magazynowe towarów, ich wartość w magazynie a także procesy przepływu towaru przez magazyn, takie jak przyjęcia, wydania, przesunięcia między magazynami.

    Magazyny mogą działać całkowicie niezależnie. Wartość towarów w magazynie określana jest na podstawie rzeczywistych cen nabycia danej partii lub, w przypadku kiedy nie jest jeszcze przyjęta do systemu faktura zakupu, na podstawie cen ustalonych w zamówieniu zakupu. Po przyjęciu faktury zakupu następuje automatyczne skorygowanie wartości magazynu oraz kosztu własnego sprzedanych towarów w dacie przyjęcia faktury zakupu.

    Każdy produkt, który znalazł się w magazynie, może być wyszukany po symbolu producenta (p/n), kodzie kreskowym, numerze seryjnym. Wyszukiwanie może się odbywać w obrębie jednego lub wszystkich magazynów, danego dostawcy, pracownika prowadzącego zakup lub magazyniera, który dokonał obrotu magazynowego.

Główne cechy:

    - dowolna ilość magazynów i lokalizacji w magazynie,
    - autoryzacja użytkowników do dokonywania operacji magazynowych, rejestracja w systemie zdarzeń takich jak utworzenie dokumentu, modyfikacja dokumentu wraz danymi dotyczącymi zdarzenia: użytkownik, czas (data, godzina, minuta, sekunda),
    - automatyczne generowanie przyjęć na podstawie listy towarów oczekujących na dostawę (towary zamówione u dostawców),
    - pełne powiązanie dostaw z zamówieniami zakupu, pełna kontrola nad zgodnością dostawy z zamówieniem zakupu,
    - zbiorcze dostawy, jedna dostawa do wielu zamówień zakupu i faktur zakupu, wiele dostaw do jednego zamówienia zakupu i faktury zakupu,
    - błyskawiczne przyjmowanie dostaw z jednoczesnym wprowadzeniem kodów kreskowych i numerów seryjnych produktów za pomocą skanera,
    - możliwość wystawienia jednego dokumentu sprzedaży na podstawie wielu wydań, z wielu magazynów, wielu dokumentów sprzedaży do jednego wydania,
    - generowanie dowodów dostawy, automatyczne tworzenie zbiorczych protokołów dostaw, z wyszczególnieniem wszystkich numerów seryjnych, także w postaci kodu kreskowego,
    - możliwość śledzenia „ścieżki” każdej sztuki towaru na całej drodze w systemie, numery i daty dokumentów: oferta, zamówienie zakupu, dostawa, dokument zakupu, wydanie, dokument sprzedaży, zwrot (system pełnej identyfikacji produktu, historia produktu),
    - śledzenie sprawności łańcucha logistycznego i czasu przebywania produktu w magazynie,
    - identyfikacja i obsługa partii magazynowych, numerów seryjnych towarów w magazynach i lokalizacjach oraz w dokumentach magazynowych,
    - pełna obsługa kodów kreskowych,
    - automatyczna rezerwacja towaru pod przyjęte zamówienie sprzedaży,
    - określanie stanu zapasów danego towaru, ilość minimalna, ilość maksymalna,
    - prognozowanie poziomu zapasów,
    - możliwość określania stanów magazynowych również dla dowolnej daty w przeszłości,
    - obsługa opakowań zbiorczych,

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.