Płatności

Ostatnia aktualizacja: 1 gru 2011, 20:43

    Moduł C2System Płatności umożliwia pełna kontrolę nad przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Pozwala na tworzenie dowolnej ilości rejestrów płatności (rachunki bankowe, kasy, rejestry kompensat, firmowe karty kredytowe itp.).

    W powiązaniu z modułami Sprzedaż, Zakup i Koszty, pozwala na kompleksową, automatyczną obsługę rozrachunków, zarówno z kontrahentami (dokumenty sprzedaży, zakupu, kosztowe, noty) jak i z pracownikami (delegacje, zaliczki, wypłaty). Można rejestrować płatności nie tylko do zdarzeń finansowych/dokumentów powstałych w innych modułach systemu, ale także bezpośrednie wypłaty/wpłaty gotówki do kasy, naliczone odsetki od lokat, bankowych, zasilanie rachunków bankowych, przelewy między własnymi rachunkami bankowymi, przekazywanie gotówki pomiędzy kasami.

    Moduł kontroluje stan zaległości płatniczych, umożliwa na pełną kontrolę płynności finansowej przedsiębiorstwa, planowanie i prognozowanie płatności. Umożliwia poprawę płynności poprzez zapewnienie sprawnego nadzoru nad przepływem środków pieniężnych. Umożliwia szybkie uzyskanie informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją i korespondencją z kontrahentami.

    Dzięki dostępnym zestawieniom można w łatwy i czytelny sposób uzyskać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych, saldach na dowolny dzień, bieżącym stanie środków finansowych z podziałem na poszczególne rejestry płatnicze. Pozwala na śledzenie stanu rozrachunków na bieżąco, każda wprowadzona do systemu zapłata natychmiast wpływa na stan rozrachunków.

Główne cechy:

    - umożliwia pełną kontrolę przepływu środków pieniężnych,
    - zapewnia kompletną informację o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów,
    - pozwala na prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości rejestrów płatności (kas, rachunków bankowych itp.),
    - obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych,
    - zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności związanych z obsługą płatności i rozrachunków,
    - umożliwia prowadzenie rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą z tytułu delegacji, zaliczek, wypłat itp.,
    - wiekowanie należności i zobowiązań,
    - wprowadzanie płatności dla wielu dokumentów na raz,
    - rozliczanie zaliczek,
    - automatyczne rozliczanie płatności,
    - raporty kasowe i bankowe,
    - prognozowanie przepływów finansowych, analizy płatności,
    - generowanie przypomnień kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty, wezwań do zapłaty.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.