Zakupy

Ostatnia aktualizacja: 1 gru 2011, 20:41

    Moduł zakupów towarów handlowych C2System jest całkowicie zintegrowany z częścią sprzedażową. Pozwala na pełną kontrolę nad procesem zakupu. Dzięki powiązaniu z modułem Należności możliwa jest pełna kontrola rozrachunków z dostawcami.

Główne cechy:

    - generuje listę produktów do zamówienia, niezbędnych do realizacji zamówień sprzedaży lub utrzymania odpowiednich zapasów magazynowych,
    - automatyczne generowanie zamówień zakupu na podstawie napływających zamówień sprzedaży i stanów magazynowych,
    - umożliwia wybór dostawcy oferującego najlepsze warunki: cena, termin realizacji itp.,
    - podział zamówień sprzedaży na wielu dostawców, łączenie pozycji z wielu zamówień sprzedaży w zamówieniu zakupu,
    - pełne powiązanie zamówień zakupu z zamówieniami sprzedaży,
    - kontrola stopnia realizacji, terminowości, kompletności dostaw,
    - zmiany w zamówieniach - anulowanie pozycji, których dostawca nie może zrealizować i skierowanie ich do zamówienia u innego dostawcy,
    - obsługa dokumentów zakupu: faktur zakupu, korekt zakupu,
    - automatyczne pobieranie pozycji do faktury zakupu z zamówienia zakupu,
    - kontrola zgodności istotnych warunków zamówienia do dostawcy i faktur zakupu (ceny, rabaty, warunki dostawy, warunki płatności),
    - ewidencja odchyleń od cen z zamówienia zakupu w fakturach zakupu,
    - zbiorcze faktury zakupu, jedna faktura zakupu do wielu dostaw, wiele faktur zakupu do jednej dostawy,
    - jednen, sprawny i skuteczny system wprowadzania, akceptacji oraz dostępu do danych umożliwiający skuteczną kontrolę realizacji zamówień,
    - na podstawie dokumentów zakupu tworzony jest też rejestr zakupów VAT.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.