Zapotrzebowania

Ostatnia aktualizacja: 28 wrz 2011, 19:48

    Każdy pracownik firmy może zgłosić zapotrzebowanie na określony produkt. Każde zgłoszenie otrzymuje określony status, wymaganą datę rozpatrzenia i jest analizowane przez uprawnione do zatwierdzania osoby, które mogą zapotrzebowanie przyjąć przyjąć do realizacji, odłożyć w czasie lub je odrzucić.

    Przy tworzeniu zapotrzebowania możliwe jest w elastyczny sposób korzystanie z szablonów, kartoteki pozycji kosztowych oraz cen historycznych co znakomicie skraca czas jego wykonania, zmniejsza pracochłonność i zwiększa precyzję kalkulacji zakładanych kosztów.

    Zapotrzebowanie przechowuje wszystkie istotne informacje związane z jego tworzeniem jak numer kolejny, data wprowadzenia, wymaganą datę rozpatrzenia, dane osoby która zgłaszającej, dane osoby prowadzącej sprawę, wartość zapotrzebowania, opis, status zapotrzebowania (słownik statusu można dowolnie modyfikować), ceny zakupu produktu, dostawcy.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.