Zestawienia magazynowe

Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2011, 20:58

    Integracja danych z informacjami pochodzącymi z pozostałych modułów C2System umożliwia tworzenie wszechstronnych zestawień i raportów. Zestawienia funkcjonujące w module Magazyny podzielone są na dwie grupy: listy i zestawienia (raporty):

    Lista: Towary w magazynach - zawiera informacje o towarach w magazynach takie jak symbol producenta, grupa produktu, producent, ilości, wartość w cenach zakupu, lokalizacji magazynowej, numer seryjny, dostawca, osoba prowadząca transakcję (handlowiec), dla kogo nastąpiła rezerwacja towaru.

    Lista: Towary oczekujące na dostawę - zawiera informacje o towarach zamówionych u dostawcy, których dostawa ma nastąpić, takie jak numer zamówienia sprzedaży, nazwa dostawcy, grupa produktu, producent, symbol producenta, nazwa towaru, ilość, jednostka miary, osoba prowadząca transakcję (handlowiec), numer zamówienia sprzedaży, nazwa klienta. Z poziomu tej listy można wygenerować dostawę od dostawcy.

    Lista: Towary oczekujące na wydanie - zawiera informacje (analogiczne jak opisane powyżej) o towarach do których można utworzyć dokument wydania, tzn. są towary w magazynie z zamówień, które można realizować partiami, lub wszystkie towary, z zamówienia, którego nie można realizować partiami (jedna dostawa całości zamówienia). Z poziomu tej listy można wygenerować wydanie do klienta.

    Zestawienie stanów towarów w magazynach - raport zawiera informacje o stanie towarów w magazynach, ilości cenie, wartości, raport można wykonać na dowolną datę oraz okresy predefiniowane (dzień dzisiejszy, koniec ostatniego miesiąca, kwartału itp.) z wyszczególnieniem dla dowolnego kontrahenta dla którego zarezerwowany jest towar, dowolnego handlowca prowadzącego sprzedaż. Raport można wygenerowć do plików w formatach pdf, html.

    Zestawienie dokumentów magazynowych - raport zawiera informacje o wystawionych dokumentach magazynowych z podaniem rodzaju dokumentu magazynowego, numeru, daty wprowadzenia, wartością po stronie przychód i rozchód, z możliwością pokazania pozycji (produktów) z zawartości dokumentów z podaniem ich wartości w cenach zakupu, numeru i daty dokumetu handlowego dotyczącego danej pozycji towaru. W zestawieniu można pokazać wszystkie pozycje lub tylko te rozliczone dokumentami handlowymi lub tylko nie rozliczone dokumentami magazynowymi. Zestawienie można wykonać za dowolny zakres dat oraz okresy predefiniowane (dzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc itp.), rodzaju dokumentów magazynowych, z wyszczególnieniem dla dowolnego kontrahenta, dowolnego handlowca prowadzącego. Raport można wygenerowć do plików w formatach pdf, html.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.