Zestawienia sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: 6 mar 2014, 17:18

    Zestawienia sprzedaży pozwalają przygotować szereg raportów pozwalających analizować sprzedaż w różnych przekrojach.

Główne cechy:

    - zestawienie można wykonać za dowolny zakres dat oraz okresy predefiniowane (dzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc itp.), rodzaju dokumentów sprzedaży, z wyszczególnieniem dla dowolnego kontrahenta, dowolnego handlowca, działów handlowych,
    - pozwalają dokonywać analiz handlowych w wielu różnych apektach: analizy sprzedaży, osiąganych marż na produktach, rentowności sprzedaży, analizy rotacji towarów, analizy realizacji zamówień w rozbiciu na kontrahentów, pracowników, działy handlowe w zadanych okesach czasu,
    - umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich danych wpływających na wielkość sprzedaży oraz szybkie i sprawne analizowanie trendów dotyczących kształtowania się wielkości sprzedaży oraz warunków wpływających na te procesy - taki zakres informacji pozwala na dokładne określenie sytuacji przedsiębiorstwa,
    - podają wielkość obrotów generowanych przez poszczególnych pracowników, w poszczególnych działach handlowych lub jednostkach organizacyjnych firmy, które towary lub grupy towarów generują największe obroty, które największe zyski,
    - określają jak kształtuje się marża na poszczególnych produktach oraz jaki wpływ na wielkość zysków mają poszczególni pracownicy, działy handlowe, którzy klienci generują największy obrót oraz zyski.

    Zestawienie sprzedaży według dat - zawiera informacje o wartości sprzedaży, wartości sprzedaży w cenach zakupu, marży w poszczególnych dniach, dowolnego okresu z wyszczególnieniem marży z towarów handlowych i usług, wyrażonej procentowo i kwotowo.
    Zestawienie dokumentów sprzedaży - zawiera informacje o wystawionych dokumentach sprzedaży z podaniem rodzaju dokumentu sprzedaży, numeru, daty sporządzenia, daty sprzedaży, wartości brutto, netto oraz wartości VAT w poszczególnych stawkach, z możliwością pokazania pozycji (produktów) z zawartości dokumentów z podaniem ich wartości sprzedaży w cenach zakupu.

    Zestawienie sprzedaży w dowolnym przekroju informacji wykonujemy zgodnie z potrzebami klienta.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.