Zestawienia zakupu

Ostatnia aktualizacja: 20 wrz 2011, 21:10

    Zestawienia zakupu pozwalają przygotować szereg raportów pozwalających analizować zakupy w różnych przekrojach. Główne cechy:

    - zestawienie można wykonać za dowolny zakres dat oraz okresy predefiniowane (dzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc itp.), rodzaju dokumentów zakupu, z wyszczególnieniem dla dowolnego kontrahenta, dowolnego handlowca, działów handlowych,
    - pozwalają dokonywać analiz handlowych w wielu różnych apektach: analizy zakupu, osiąganych cen zakupu na produktach, osiąganej rentowności, analizy rotacji towarów, analizy realizacji zamówień w rozbiciu na kontrahentów, pracowników, działy handlowe w zadanych okresach czasu,
    - podają wielkość zakupów generowanych przez poszczególnych pracowników, w poszczególnych działach handlowych lub jednostkach organizacyjnych firmy, które towary lub grupy towarów generują największe zakupy.

    Zestawienie dokumentów zakupu - zawiera informacje o wystawionych dokumentach zakupu z podaniem rodzaju dokumentu sprzedaży, numeru, daty wprowadzenia, daty faktury dostawcy, daty otrzymania oryginału dokumentu, wartości brutto, netto oraz wartości VAT w poszczególnych stawkach, z możliwością pokazania pozycji (produktów) z zawartości dokumentów z podaniem ich wartości w cenach zakupu.

    Zestawienie dokumentów zakupu w dowolnym przekroju informacji wykonujemy zgodnie z potrzebami klienta.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.