Zestawienie należności i zobowiązań

Ostatnia aktualizacja: 19 paź 2011, 21:14

    Zestawienie należności i zobowiązań pozwalają przygotować szereg raportów pozwalających analizować rozrachunki w różnych przekrojach. Dzięki raportom mamy stały dostęp do bieżących informacji, a ich różnorodność pozwala na wyodrębnienie oraz analizę interesujących nas danych. Najważniejszymi raportami w module Płatności są Zestawienia należności i obowiązań.

Główne cechy:

    - zestawienie można wykonać na dowolny dzień oraz daty predefiniowane (dzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc itp.), rodzaju dokumentów, z wyszczególnieniem dla dowolnego kontrahenta, osoby prowadzącej transakcję, stanu rozrachunku na dokumencie, w zadanych okresach przekroczenia terminu płatności,
    - zestawienie należności i zobowiązań z podsumowaniem dla poszczególnych kontrahentów,
    - określanie przeterminowanych należności dla dokumentów wystawionych przez konkretnego handlowca/sprzedawcę,
    - określanie należności i zobowiązań na wybrany dzień w przeszłości,
    - wiekowanie należności.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.